Начало

Делегация от държавния департамент на САЩ посети КЗД

На 13 март 2017 г. ръководството на Комисията за защита от дискриминация проведе работна среща с експерти, адвокати  прокурори от държавния департамент на САЩ, които бяха в страната ни във връзка със съвместно организиран  от Посолството на САЩ в Република България и Комисия за защита от дискриминация 3 дневен семинар с повече от 70 участници на тема, свързана със защитените от Закона за защита от дискриминация признаци религия и убеждения

Прокурор Дейна Мълхаузер, адвокат Раян Лий и експерт Пол Бейки от Департамент по правосъдие, Карийм Шора от Департамент по вътрешна сигурност, Раджйип Джоли, представител на неправителствена религиозна организация „Коалиция Сикх”, и Стейси Бърнард Дейвис от държавния департамент по външна политика, придружени от служители на посолството на САЩ в България, изслушаха със задълбочен интерес представянето на Комисията за защита от дискриминация.

Ана Джумалиева, председател на КЗД, обърна особено внимание на отличаващите характеристики и функции на българският орган по равнопоставеност в сравнение с останалите такива органи в Европа, а именно наличието на 23 регионални офиса в страната, квазисъдебните функции на Комисията, законоустановената възможност за отправяне на препоръки и принудителни административни мерки, възможността за съдебно обжалване на решенията, издадени от КЗД и др. Представи на гостите информация за членството и активността на КЗД в Европейската мрежа за органите по равнопоставеност, за работата на КЗД като национална точка за контакт по престъпления от омраза към Организация за сигурност и сътрудничество в Европа. 
Bulgarian English French German Russian