Начало

Посланикът на Кралство Мароко на визита в КЗД

На 21.02.2017 г. Н. Пр. г-жа Закия Ел Мидауи – извънреден и пълномощен посланик на Кралство Мароко в България, беше на посещение в КЗД. Тя разговаря с председателя на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) г-жа Ана Джумалиева и заместник-председателя г-н Баки Хюсеинов.

В разговора г-жа Ана Джумалиева отбеляза, че Комисията за защита от дискриминация е утвърдила своето място като орган с установени от закона широки правомощия за максимална защита от дискриминация – чрез производството пред Комисията по реда на Закона за защита от дискриминация и чрез превантивната си дейност. Представителите на Комисията дадоха примери от практиката на заседателните състави по различни признаци.

От своя страна Н.Пр. г-жа Закия Ел Мидауи поднесе информация относно ролята на защита на правата на човека и борбата с дискриминацията в Кралство Мароко и посочи компетентните независи държавни органи и неправителствени организации, които имат за задача да гарантират равното третиране. Тя запозна домакините с постиженията на Кралство Мароко в  областта на равенството и недискриминацията.

Беше обсъдено, че Кралство Мароко е активен член на Франкофонията – част от Съюза на Арабския Магреб, както и че КЗД поддържа добри отношения с Международната организация на франкофонията, с която обсъжда възможности за сътрудничество под формата на съвместни дейности и проекти. В тази връзка беше декларирана готовност за осигуряване на възможност за съвместни инициативи под формата на проекти за обмяна на опит в бъдеще.

 

Посланикът на Кралство Мароко в България от своя страна е част от Групата на франкофонските посланици. По традиция франкофони и франкофили от всички континенти отбелязват Международния ден на Франкофонията на 20 март. Това е повод през целия месец да се чества френският език по различни начини. В тази връзка беше декларирана готовност за осигуряване на възможност за включване на КЗД в календара на събитията тази година.

 
Bulgarian English French German Russian