Начало

Експертен форум за социална интеграция на ромската общност

На 29 юли 2015 г. във Велико Търново Комисията за защита от дискриминация (КЗД) и Съюзът на икономистите в България в партньорство с Община Велико Търново организираха експертен форум, на който представители на неправителствени организации, на бизнеса и на образователни институции споделиха опита си в интегрирането на ромските общности. Форумът бе открит от организаторите проф. д-р Кръстьо Петков – председател нас Съюза на икономистите в България (СИБ), и доц. д-р Ана Джумалиева – председател на Комисията за защита от дискриминация. На форума присъства и Милена Христова, съветник по етнически и демографските въпроси на Ивайло Калфин, вицепремиер и министър на труда и социалната политика. Баки Хюсеинов, зам.-председател на КЗД, представи резултатите от национално „Изследване и оценка на влиянието на икономическата криза и бюджетните съкращения върху уязвимите групи” по проект на КЗД, проведено през 2014 г. Добри практики за социално-икономическо включване на ромите бяха представени от СИБ. Представители на Фондация „Земята – източник на доходи” споделиха своя опит в оземляването на ромски семейства. От производствените предприятия„Технокороза“ АД и „Силва маш” ЕООД споделиха добрите резултати от труда, постоянството и дисциплината на специалистите и техническия персонал от ромски етнос.

Беше обърнато внимание и споделен опит в образованието и професионалната реализация на деца от ромската общност.

 

 

 

 

 

 


 
Bulgarian English French German Russian