Начало

Работна среща по проект

Комисията за защита от дискриминация(КЗД) е партньор на центъра за оценка на въздействието на законодателството в изпълнението на Проект „УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ ПО НЕДИСКРИМИНАЦИЯ, РАВЕНСТВО И ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА“ по Оперативна програма „Добро управление”.

Целта на проекта е създаване на условия за оптимално включване на всички заинтересовани страни в процесите на разработване, прилагане, наблюдение и оценяване на политиките по недискриминация, равенство и защита на основните права, както и за повишаване на ефективността на работата на институциите, които отговарят за тези процеси.

В тази връзка Комисията за защита от дискриминация организира работна среща  дискусия с представители на администрацията, на която бе направено общо представяне на проекта.

На обсъждане бяха поставени Пакет от предложения за насърчаване на гражданското включване и Практически механизъм за активно гражданско участие в политиките относно основните права, разработени по проекта. Предназначението на срещата бе да бъде установено доколко предложенията, включени в тези документи с изцяло практическа насоченост, са приемливи и подходящи от гледна точка на администрацията, нуждаят ли се от допълване или изменение, биха ли могли да постигнат целите, за които се предлагат и какви са като цяло нагласите на служителите от администрацията по отношение на тяхното приемане и прилагане в ежедневната им работа.

Срещата бе уважена с присъствие от омбудсмана на Република България Диана Ковачева, зам.-министъра на правосъдието проф. Николай Проданов, проф. Ирена Илиева, директор на ИДП при БАН и експерт от Република България в ЕКРН на Съвета на Европа и др.

 

От страна на КЗД присъстваха доц. д-р Ана Джумалиева, председател, доц. д-р Баки Хюсеинов – зам.-председател, Наско Атанасов, член, Надежда Йонкова, главен секретар, както и представители на администрацията.

 

 

 

 

 


 

 
Bulgarian English French German Russian