Начало

Представители на КЗД взеха участие в конференция на високо ниво във връзка с 25-годишнината на Европейската комисия против расизма и нетолерантността

 

На 26 и 27.09.2019г. доц. д-р Ана Джумалиева - председател на КЗД, доц. д-р Баки Хюсеинов – зам.-председател на КЗД, и доц. д-р Надежда Йонкова – главен секретар на КЗД, взеха участие в конференция по случай 25-годишнината на Европейската комисия против расизма и нетолерантността, проведена в Париж.

Бяха обсъдени основите тенденции в областта на равенството и борбата срещу различните форми на расизъм и нетолерантност – какви действия са необходими в тези области, как може да подобрим въздействието и включването на младите хора.

Обсъдени бяха постиженията и добрите практики, както и нерешените проблеми.

Поставени бяха въпроси за начините за постигане на устойчиво включване на групите, изложени на расизъм и нетолерантност в общностите.

В заключение органите по равенство се обединиха около становището за бъдещо промотиране на равенството в областта срещу расизма и нетолерантността.

По време на конференцията се обсъди въпросът за новите технологии и Интернет, като се разгледаха възможностите и рисковете и създаването на ефективна рамка за борба с езика на омразата в Интернет.

Акцент беше поставен и върху изкуствения интелект – новото предизвикателство в полето на борба срещу дискриминацията. 

 
Bulgarian English French German Russian