Начало

Участие на КЗД във второто заседание по проекта на Еквинет относно стандартите на органите за равенство

На 25.09.2019 г. доц. д-р Баки Хюсеинов, зам.-председател на Комисия за защита от дискриминация, взе участие във второто заседание по проекта на Еквинет, относно стандартите на органите за равенство, което се проведе в Париж.

В изказването си доц. Хюсеинов заяви, че създаването и използването на стандартите ще допринесат за уеднаквяване на практиките в европейските държави, което ще доведе до увеличаване на ефективността на органите по равенство на национално и местно ниво. Той представи проекта на КЗД „Противодействие на дискриминацията на пазара на труда“, свързан с обучения на икономически субекти от различни райони на страната и разработване на стандарти за недопускане на дискриминация на пазара на труда.

По време на форума фокусът беше поставен върху оплакванията на жертвите на дискриминация, социалната промяна и превенцията.

Представителите на органите за равенство споделиха предизвикателствата, пред които са поставени при създаването и изпълнението на стандартите за недискриминация на национално ниво.

Баки Хюсеинов проведе среща с Трендафилос Ловкарелис – генерален директор на Националната комисия против расовата дискриминация в Италия. Двамата обмениха добри практики.

Обсъдена беше необходимостта от разработване и използване на индикатори за условията, създадени от органите по равенство и акредитирането им на национално ниво.

След първоначалните стъпки, направени за създаване на стандарти за недопускане на дискриминация, процесът ще продължи в посока на развитие на индикатори за ресурси.

Участниците във форума бяха единодушни, че доброто партньорство между органите по равенство, неправителствените организации и националните парламенти в този процес ще допринесе за унифициране на стандартите, за да се подобри работата и ефективността на органите по равенство.


 
Bulgarian English French German Russian