Начало

Израелският посланик на посещение в КЗД

По покана на г-жа Ана Джумалиева, Н.Пр. г-жа Ирит Лилиан,  посланик на Държавата Израел в България беше на посещение в Комисия за защита от дискриминация (КЗД) по повод на приключването на нейния мандат.

Председателят връчи плакет от името на КЗД. Гости бяха още г-н Васил Колев зам. председател на  Централния израилтянски духовен съвет, г-н Николай Гълъбов, председател на Организация „Приятели на Израел в България – Негев“. От страна на КЗД участие взеха още Владимира Стоименова-Делийска, Наско Атанасов, Орлин Колев, членове на Комисия за защита от дискриминация, Надежда Йонкова, главен секретар на Комисия за защита от дискриминация и  Роберт Джераси, съветник в КЗД и председател на постоянната комисия за борба с антисемитизма към Организация на евреите в България (ОЕБ) „Шалом”.

Председателят на КЗД открои приноса на г-жа Ирит Лилиан като посланик и отдадеността й към областите в които КЗД разполага с правомощия, свързани с промотиране на принципа на зачитане на достойнството и равенството на индивида, реализирани посредством многобройни прояви, събития и форми на сътрудничество.

По думите на Н.Пр. г-жа Ирит Лилиан,  Посланик на Държавата Израел в България, бъдещо сътрудничество чрез обмяна на опит между българската комисия и израелските институции в областта на правата на човека трябва да продължи. Тя посочи приноса по време на мандата й на Организация „Приятели на Израел в България – Негев“ и Организацията на евреите в България „Шалом”.

В своите изказвания г-н Васил Колев зам. председател на  Централния израилтянски духовен съвет, г-н Николай Гълъбов, председател на Организация „Приятели на Израел в България – Негев“ и г-н Роберт Джераси подчертаха значението на сътрудничеството между посолството на Държавата Израел в България,  българската Комисия за защита от дискриминация и неправителствените организации.

Пожелаваме още много професионални успехи на  Н.Пр. г-жа Ирит Лилиан.

 


 
Bulgarian English French German Russian