Начало

Първи съветник в посолството на Полша посети КЗД

На 20 май 2019 г. Ярослав Годун, първи съветник в посолството на Република Полша в България и директор на Полския институт, посети Комисията за защита от дискриминация Той бе придружен от Милена Михайлова, служител в Института. Гостите бяха посрещнати от Ана Джумалиева, председател на КЗД, Баки Хюсеинов, зам.-председател, и Роберт Джераси, съветник към КЗД.

Гостите бяха запознати основно с работата на Комисията за защита от дискриминация като независим орган по равнопоставеност, с избора на членовете ѝ, със спецификата в дейността ѝ, с особеностите на нашия Закон за защита от дискриминация, които го правят един от най-добрите в Европа. Представени бяха акценти от процедурата  на производството пред КЗД.

Обсъдиха се възможности за бъдещо сътрудничество с полски държавни институции и неправителствени организации.

 


 

 
Bulgarian English French German Russian