Начало

Среща в КЗД със специален докладчик на ООН

 

На 4 април 2019 г-жа Мод де Бур-Букикио, специален докладчик на ООН относно продажбата на деца, детската проституция и детската порнография, придружена от г-жа Шушан Кхачайн се срещнаха с председателя на Комисията за защита от дискриминация г-жа Ана Джумалиева и заместник-председателя на Комисията за защита от дискриминация г-н Баки Хюсеинов.

На срещата присъстваха и г-жа Магдалена Костова, директор на дирекция „Демографска и социална статистика" към Национлен статистически институт, заедно с представители на отдел „Статистика на здравеопазването и правосъдието“.

Г-жа Джумалиева акцентира върху тенденциите на оплаквания с жалби, свързани с деца по признак „увреждане“ и значението на гарантирането на реален достъп на децата до образование. Тя обърна внимание на правомощията на органа за равенство във връзка със слово на омраза и многообразната практика на Комисията в тази област, включително политическа реч.

Г-н Баки Хюсеинов отбеляза, че превенцията на словото на омраза,осъществимо чрез обучения и повишаване на обществената осведоменост е ключов фактор за намаляване броя на сезирания на КЗД с оплаквания за слово на омраза, особено значението по време на кампании за избори. Той обърна внимание, че КЗД разполага с правомощия да извършва независими проучвания, но поради финансов недостиг, не е извършвала до момента статистически проучвания, свързани с децата. Възможност за независими проучвания на КЗД за дискриминационни прояви на уязвимата група на децата като независим орган за равенство би допринесла за определяне на предизвикателствата в контекста на най-добрата защита на интереса на детето.

Г-жа Мод де Бур-Букикио изрази благодарност към председателя на КЗД, като г-жа Джумалиева от своя страна заяви готовност за задълбочаване на сътрудничеството между КЗД и ООН за гарантиране защитата на правата на децата в Република България.

 


 

 
Bulgarian English French German Russian