Начало

Студенти от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ на посещение в КЗД

 

На 7 март 2019 г. на посещение в Комисията за защита от дискриминация бяха студенти от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. Посещението е свързано с техните преддипломни стажове от магистърска програма „Администрация и право“.

По време на срещата студентите бяха запознати с изпълнението на функциите, структурата и организацията на работа в Комисията за защита от дискриминация в контекста на изискванията на Европейския съюз за повишаване на административния капацитет. Акцент бе даден върху спецификата в производството пред КЗД, върху Закона за защита от дискриминация и 19-те защитени признака, посочени в него. Интерес предизвика работата на заседателните състави в отделните фази на производството, както и дейността на Комисията, свързана с превенцията, кампанията „Достъпна България", перспективите и предизвикателствата пред КЗД. Бяха зададени редица въпроси от студентите, на които бе отговорено изчерпателно. Посетена бе и залата за заседания. 

 
Bulgarian English French German Russian