Начало

Представител на Върховния комисариат на ООН за бежанците в България посети КЗД

На 29 януари 2019 г. на посещение в Комисията за защита от дискриминация бе Матайс льо Рут – представител на Върховния комисариат на ООН за бежанците в България. Той бе придружен от Петя Караянева – съветник по въпросите на закрилата на бежанците към Представителството на Върховния комисариат на ООН за бежанците в България. Гостите бяха посрещнати от доц. д-р Баки Хюсеинов – зам.-председател на Комисията, заедно с доц. д-р Надежда Йонкова – главен секретар.

Матайс льо Рут бе запознат детайлно с работата на комисията, с производството пред нея и превантивната ѝ дейност. Коментар бе направен и за бюджета на институцията. Бе даден акцент върху регионалните представители като трансмисия на КЗД с гражданите по места. Внимание се обърна както върху оплаквания, свързани с бежанци, така и върху оплакванията изобщо в Комисията, като се подчерта, че жалбоподатели или ответници могат да бъдат както физически, така и юридически лица на територията на страната. Говори се за дискриминацията в образованието, за десегрегацията и работата в мултикултурна среда. Бе отделено внимание и на кампанията „Достъпна България“ и дейностите по нея – самосезирания, образувани производства, решения. Посочи  се, че институцията е национална точка за контакт с Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) в областта на престъпленията от омраза.

Гостът подчерта удовлетворението си от тази среща, поинтересува се от механизмите за противодействие срещу дискриминацията от страна на КЗД. Упомена, че интерес за Върховния комисариат представлява дискриминацията не само спрямо бежанците, а дискриминацията като явление, което може да засегне всеки.

И двете страни изразиха готовност за съвместни и инициативи за превенция срещу дискриминация.


 

 
Bulgarian English French German Russian