Начало

Омбудсманът на Република Турция посети КЗД

На 20 ноември 2018 г. омбудсманът на Република Турция Шереф Малкоч бе на официално посещение в Комисията за защита от дискриминация. Той бе придружен от Ерман Топчу, съветник в посолството на Република Турция у нас, и Юсуф Мустафов, секретар в посолството.

Гостите бяха посрещнати от Ана Джумалиева – председател на Комисията за защита от дискриминация, и Баки Хюсеинов – зам.-председател. Представена бе дейността, ролята и правомощията на Комисията като единствен специализиран национален орган по равнопоставеност в страната. Акцент бе даден и върху превантивната дейност на КЗД, като внимание бе обърнато на функциите на регионалните представители в областта на превенцията.

Шереф Малкоч сподели, че е впечатлен от работата на Комисията и от отзивите за нея.

Обсъдени бяха възможности за съвместни инициативи и подписване на меморандум за сътрудничество между двете институции.

Гостите присъстваха на открито заседание по образувано производство пред комисията.

 
Bulgarian English French German Russian