Начало

Представители на КЗД взеха участие в годишна среща на ОССЕ във Виена

В периода 14-16 ноември 2018 г., по повод международния ден на толерантността, Златина Дукова, член на Комисията за защита от дискриминация, и Маряна Борисова, служител в отдел „Анализ, превенция и международно сътрудничество“ на Комисията, взеха участие в два международни форума във Виена, посветени на въпросите и постиженията в противодействието на престъпленията от омраза.

На 14 ноември се състоя заключителна конференция по проект „Изграждане на всеобхватно наказателно правосъдие в отговор на престъпленията от омраза". Проектът, координиран от Службата за демократични институции и права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, обединява международните усилия на четири държави, между които и Република България. В нашата страна проектът се изпълнява от Върховната касационна прокуратура, Националния институт на правосъдието и Главната дирекция „Национална полиция". КЗД взе участие като национална точка за контакт към ОССЕ по престъпленията от омраза.

От България във форума участваха и Сава Петров и Емил Иванов от Върховната касационна прокуратура, Благородна Макева, зам.-директор на Главна дирекция Национална полиция от МВР, Петя Караянева, съветник по защитата на бежанци за България, представител на Върховния комисариат на ООН за бежанците, и представители на Постоянното представителство на Република България във Виена.

На 15 и 16 ноември Златина Дукова и Маряна Борисова участваха в годишната среща на националните точки за контакт към ОССЕ по престъпленията от омраза. Домакин на форума бе Офисът за демократични институции и права на човека на ОССЕ от Варшава, а участниците бяха служители и представители на министерства на правосъдието, министерства на вътрешните работи, прокуратури, организации за защита правата на човека от 34 държави – членки на ОССЕ, и Ватикана, като имаше специален пратеник на папа Франциск.

В рамките на работните срещи бяха представени добри практики, разработени нови инструменти от региона на ОССЕ за подобряване на регистрирането и координирането на противодействието на престъпленията от омраза, както и възможностите на новите технологии за изследване на степента на предубеденост и разпространение на омраза. Предвижда се продължаваща работа и сътрудничество с ОССЕ в България по темата за подобряване на координиране на действията за регистриране и докладване на престъпления от омраза.

 
Bulgarian English French German Russian