Начало

Делегация от Република Македония на делово посещения в Комисия за защита от дискриминация

 

 

На 1 ноември 2018 г. в Комисия за защита от дискриминация (КЗД) на делово посещение беше делегация на омбудсмана на Република Македония. Тя бе приета от доц. д-р Баки Хюсеинов – заместник-председател на КЗД. В делегацията участваха Васка Байрамовска Мустафа, заместник-омбудсман, Славика Димитриевска, държавен съветник, Мариян Понявич, държавен съветник, и Недят Алиджи, съветник.

Гостите бяха запознати със спецификата в дейността и функциите на Комисията. Бе поставен акцент върху правомощията, с които тя разполага, като се подчерта, че българският Закон за защита от дискриминация е един от най-добрите в Европейския съюз. Особено внимание се обърна на широката гама от защитени признаци в Закона.

Беше представена и превантивната дейност на българския орган за равнопоставеност относно уязвимите групи, включително и ромите в България. Даде се акцент върху борбата с дискриминацията в образователната система, на работното място, в системата на здравеопазването.