Начало

Народен представител на работна среща в КЗД

На 18 септември 2018 г. в Комисията за защита от дискриминация на работна среща беше народният представител Джейхан Ибрямов. От страна на Комисията на срещата присъстваха Ана Джумалиева, председател на КЗД, Баки Хюсеинов, зам.-председател на КЗД, и Сабрие Сапунджиева, член на КЗД. На срещата гостът бе запознат с дейността на Комисията, с инициативите й, с проблемите, които са свързани с бюджета й. Представена бе международната дейност на КЗД като член на Европейската мрежа на органите за равенство (Еквинет), съвместните инициативи с европейските органи по равнопоставеност, които работят в сферата на защитата от дискриминация, препоръките на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността (ЕКРН). Участниците в срещата изразиха своята удовлетвореност от проведения разговор, като подчертаха необходимостта от регулярност на подобни срещи, които несъмнено са в интерес и на двете страни.


 
Bulgarian English French German Russian