Начало

Комисията за защита от дискриминация домакин на експерти от Правна инициатива на Отворено общество

 

На 11 септември 2018 г. в КЗД доц. д-р Баки Хюсеинов, заместник-председател на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), и доц. д-р Надежда Йонкова, главен секретар на КЗД, се срещнаха със Сушела Мат, правен експерт от офиса на Отворено общество в Лондон, и Зсолт Бобис, правен експерт в същата организация от международния офис в Ню Йорк. Срещата се проведе в рамките на сътрудничеството с Правната инициатива на Отворено общество. Целта беше да се покажат тенденциите в събирането на данни за равенство, включително на основата на установяване на дискриминация. Акцентът беше поставен върху дейности от работата на КЗД при осъществяване на превенция.

Като пример за данни за равенство на основата на установяване на дискриминация беше посочен докладът изследване на тема „Дискриминационни прояви и защита на жените в сферата на труда“, включително за жени с ромски етнически произход. Подчертано бе, че подобни изследвания дават възможност да се идентифицират общностите, които в по-висока степен са застрашени от риск от дискриминация, като се спомага за осъществяване на  превенция и провеждане на политики.

Беше представен инструмент, който допринася за осъществяване на превенцията на дискриминацията – регистрационен формуляр, който дава възможност на КЗД в рамките на правомощията си да се събират данни с цел да се намали недокладването на дискриминация. Обърнато бе внимание на факта, че той е изработен през 2017 г. в резултат на изпълнението на Проект “Предотвратяване на дискриминацията и създаване на равни възможности”.

Отбеляза се, че тенденциите в събирането на данни за равенство са отразени в официалната статистика, която се поддържа в съответствие с изискванията на Закона за държавната администрация  и в изпълнение на изисквания на ЗЗДискр. Беше отбелязано, че данни за равенство се събират и в рамките на сътрудничество с международни и европейски неправителствени организации под формата на обмяна на информационни справки, опит, участие във форуми, попълване на въпросници за целите на дейностите на неправителствените организации и др.

 


 

 

 

 

 

 
Bulgarian English French German Russian