Начало

Работна среща в КЗД с проф. д-р Николай Радулов, ръководител на Департамент „Национална и международна сигурност“ към Нов български университет

На 31 юли 2018 г. в Комисията за защита от дискриминация се проведе работна среща на доц. д-р Ана Джумалиева, председател на КЗД, с проф. д-р Николай Радулов, ръководител на Департамент „Национална и международна сигурност“ към Нов български университет. На срещата присъства и доц. д-р Надежда Йонкова, главен секретар на Комисията. Гостът бе запознат с дейността на КЗД като орган за равнопоставеност. Обсъдиха се възможностите за сътрудничество и съвместни дейности по проект между Комисията за защита от дискриминация и Департамент „Национална и международна сигурност“.

 
Bulgarian English French German Russian