Начало

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ "РАБОТИЛНИЦА ЗА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ" НА ПОСЕЩЕНИЕ В КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

На 26.07.2018 г. се проведе среща между Председателя на Комисията за защита от дискриминация доц. д-р Ана Джумалиева и доц. д-р Надежда Йонкова с Моника Писанкънева - мениджър проекти във Фондация "Работилница за граждански инициативи".

Бяха обсъдени дейностите на двете организации по превенция на дискриминацията и повишаването на информираността на гражданите. Предвид общите усилия за постигане на по-толерантно общество участниците в срещата се съгласиха да планират бъдещи съвместни инициативи и проекти.

 
Bulgarian English French German Russian