Начало

Посланикът на Република Турция на посещение в КЗД

На 17 юли 2018 г. Н. Пр. Хасан Улусой, пълномощен посланик на Република Турция в Република България, беше на официално посещение в Комисията за защита от дискриминация (КЗД). Той беше придружен от първия секретар на посолството Улви Дарендели. Официалните гости бяха посрещнати от Ана Джумалиева – председател на КЗД, и Баки Хюсеинов – зам.-председател на КЗД.

Пред гостите бе представен широкият спектър от правомощия на българския орган за равнопоставеност, като се подчерта и уникалността на комисията в европейски мащаб чрез изключително високия брой защитени признаци според българското законодателство. Акцент бе поставен и върху мрежата от регионални представители на КЗД.

Обърна се внимание на развитието на превантивната дейност на единствения национален орган за равнопоставеност чрез проектни дейности по международни и европейски програми. Подчертано бе и законово вмененото задължение на КЗД да провежда независими проучвания и да публикува независими доклади по различни актуални теми в областта на равенството и недискриминацията, които също представляват важни елементи от дейността на органа за равнопоставеност за предотвратяване на дискриминация. Бе подчертана възможността за сътрудничество в областта на превенция на дискриминация между КЗД и аналогични органи в Република Турция.

Посланик Улусой подчерта наличието на богати добри практики в областта на толерантността и насърчаване на многообразието в България поради дългата история на хармонично съжителстване между различни етнически групи. Той изрази готовността си да съдейства за организирането на обмен на опит между КЗД и водещи институции в сферата на защитата от дискриминация в Република Турция. Гостът сподели опита си във връзка с изработването на първия за Турция антидискриминационен закон – Закона за институцията за правата на човека и равенството в Турция.


 
Bulgarian English French German Russian