Начало

Работна среща в КЗД с представител на Институт Отворено общество

 

 

На 5 юли в Комисията за защита от дискриминация Ана Джумалиева, председател на КЗД, прие на работна среща Иванка Иванова, директор на „Правна програма“ към Институт Отворено общество – София. На срещата присъстваха още Баки Хюсеинов, зам.-председател на КЗД, и Надежда Йонкова, главен секретар.

Ана Джумалиева представи ролята и правомощията на Комисията като единствен специализиран национален орган по равнопоставеност в страната. Иванка Иванова запозна участниците в срещата с Правната програма на Институт Отворено общество. Бе постигната договореност за реципрочна размяна на изследователски аналитични материали, свързани с недискриминацията.

 

 
Bulgarian English French German Russian