Начало

Председателят и зам.-председателят на КЗД участваха в международна конференция на институциите за защита правата на човека в Баку по повод 70-ата годишнина от подписването на Универсалната декларация за правата на човека

 

На 20 юни 2018 г. Ана Джумалиева, председател на КЗД, и Баки Хюсеинов, зам.-председател на КЗД, участваха в XV международна конференция на органите и комисарите по правата на човека в Баку по повод 70-ата годишнина от подписването на Универсалната декларация за правата на човека. Тема на конференцията бе „Ролята на националните институции за правата на човека при осигуряване и насърчаване на равни права ".

Нивото на специализираната международна конференция е високо и се проведе при сериозно участие от над 60  заинтересовани страни, широк кръг от представители на комисии по правата на човека от Европа и Азия, с участието на представители от международни организации и ООН-програми, както и на заместник-председателя на Народното събрание на  Република Азербайджан, министри и други представители на националните институции.

Тази годината международната конференция е посветена на 70 годишнината от подписването на Универсалната декларация на ООН за правата на човека, 100 години от създаването на демократичната Република Азербайджан и също така на 18 юни 2018 г. – националния ден за човешките права на бежанците в Република Азербайджан.

Домакин на високия международен форум е проф. Елмира Сюлейманова – Комисар по правата на човека в Република Азербайджан. Конференцията беше предшествана от официално посещение в алеята на мъчениците и алеята на честта. Тържествено бе почетена паметта на важни за историята на страната личности и политици.

Ана Джумалиева беше един от основните говорители от международните участници. Тя представи темата за постижения и развития  в  осигуряване и промотиране на равните права на всички лица.

Форумът беше богат на различни теми и основни общи приоритети и предизвикателства в областта на правата на човека и равенството.  Представен беше опитът на Турция в приемането и интегрирането на бежанците, политиките за защита правата и равенството на младежите, равнопоставеността на жените и мъжете  в Азербайджан.

Основни механизми за защитата правата на човека в ситуация на конфликти в Афганистан също беше тема в конференцията.

Участниците в двудневния международен форум бяха комисари по правата на човека, омбудсмани, ръководители на органи по равнопоставеност, министри, прокурори, представители на академичните среди и други от Източна Европа и Западна Азия. Комисията за защита от дискриминация на Република България беше единствената институция от ЕС.   Утре, 21 юни, предстои подписване на Декларация за съвместни усилия в областта на промотиране и насърчаване на защитата на правата на човека в региона.