Начало

Посещение в КЗД на Иракската върховна комисия за права на човека

Днес, 04.06.2018 г., в Комисията за защита от дискриминация на официално посещение беше делегация на Иракската върховна комисия за права на човека, начело с Али Зайналбден, комисар по въпросите на равенството и недискриминацията.

Ана Джумалиева, председател на КЗД, запозна гостите с ролята и правомощията на Комисията като единствен специализиран национален орган по равнопоставеност в страната. Акцент бе поставен върху превантивната дейност на КЗД, като специално внимание бе обърнато на Националната кампания „Достъпна България“ и изразената позиция на КЗД срещу ескалирането на словото на омразата.

Внимание бе обърнато на практиката на Комисията по признак увреждане, и по-специално препоръките на институцията в областта на здравеопазването.

В хода на разговорите бе установено, че много от характеристиките в дейността на двете институции са съпоставими и в някои аспекти те срещат сходни предизвикателства.

Иракският комисар подчерта, че представяната от него институция изгражда своята вътрешноорганизационна структура и в този процес от полза биха били опитът и добрите практики на КЗД.

Представителите на двете институции са убедени, че днешната среща сложи началото на едно устойчиво и дългосрочно сътрудничество.

През деня със съдействието на КЗД бяха организирани и срещи на Али Зайналбден със заместник-омбудсмана Диана Ковачева, с Мария Спасова, директор на Дирекция „Права на човека“ в МВнР, с Камелия Димитрова, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора.

 
Bulgarian English French German Russian