Начало

Посланикът на САЩ на официално посещение в КЗД

 

На 24 април 2018 г. Негово Превъзходителство Ерик Рубин, пълномощен посланик на Съединените американски щати (САЩ) в Република България, беше на официално посещение в Комисията за защита от дискриминация (КЗД). Посланик Рубин беше придружен от съветниците от политическия отдел Даниела Йонова-Суайдър и Евгени Тодоров. Официалните гости бяха посрещнати от Ана Джумалиева – председател на КЗД, Баки Хюсеинов – зам.-председател на КЗД, Роберт Джераси – консултант в КЗД, и Мила Видина – отдел „Анализ, превенция и международно сътрудничество“ в КЗД.

Ана Джумалиева представи широкия спектър от правомощия на българския орган за равнопоставеност. Тя подчерта и уникалността на комисията в европейски мащаб чрез съществуващата разгърната мрежа от регионални представители, които на място оказват съдействие на потенциални жалбоподатели и сигналоподатели в специализираното административно производство пред КЗД. Обърна внимание и на развитието и задълбочаването на превантивната дейност на единствения национален орган за равнопоставеност чрез подписването на меморандуми за сътрудничество с множество неправителствени организации и академични институции, като подчерта и активизирането на Комисията във връзка с публикуването на редица независими доклади по различни актуални теми в областта на равенството и недискриминацията.

Посланик Рубин подчерта ключовата роля на КЗД за насърчаването на толерантност и уважение към различието в българското общество. Той изрази готовността си да съдейства за организирането на обучителен обмен и споделяне на добри практики между КЗД и водещи институции и неправителствени организации в сферата на защитата от дискриминация в САЩ. Обсъдена беше възможността за включване на регионалните представители на комисията в провеждането на местно ниво на системни обучение за равенство и недискриминация и представянето на добри практики.

В заключение посланик Рубин и ръководството на КЗД потвърдиха добрата воля и решимостта си за сътрудничество в областта на равенството, като подчертаха възможностите за обмен на опит между експерти от двете държави.

 
Bulgarian English French German Russian