Начало

В КЗД бе представен доклад изследване на тема „Дискриминационни прояви и защита на жените в сферата на труда“

На 13 април 2018 г. в Комисията за защита от дискриминация бе представен пред медии докладът изследване на тема „Дискриминационни прояви и защита на жените в сферата на труда“. Присъстваха Ана Джумалиева – председател на КЗД, Баки Хюсеинов, зам.-председател, и членовете на КЗД Златина Дукова, Сабрие Сапунджиева, Наско Атанасов, Орлин Колев и Петър Кичашки.

Златина Дукова запозна присъстващите с преминалата в последните два дни работна среща с представителите на ЕКВИНЕТ.

Баки Хюсеинов направи презентация на доклада изследване, като посочи редица опорни точки в него за идентифициране и защита на жените от дискриминация в сферата на труда. Посочи, че участието на жените и тяхното поведение на пазара на труда понастоящем се предопределя от развитието и изискванията, предявявани от новите технологии и информационни потоци, което предполага необходимостта от високо качество на женския труд в условията на трудово-пазарна конкуренция. Подчерта, че с особена значимост е идентифицирането на общностите от жени, които в по-висока степен са застрашени от риск от дискриминация.

Бяха дадени редица интервюта за медиите от членове на КЗД.