Начало

Комисията за защита от дискриминация – домакин на европейски форум, посветен на равнопоставеността на жените и мъжете

 

 

 

 

12 април 2018 г., вторият работен ден от заседанието на работната група на Еквинет за равенство на половете, беше изцяло фокусиран на равнопоставеността на половете, с разглеждане на следните специфични аспекти и теми:

- Общо представяне на настоящи политики в областта на равнопоставеността на половете на ниво ЕС - баланса между личен и професионален живот, като основни акценти - отпуск по майчинство, гъвкаво работно време/схеми, „бащинство“- отпуск за отглеждане на дете и др.

- Обсъждане на доклад на Еквинет, на тема „Равнопоставеността на половете в образованието“ – какви политики и законови мерки съществуват на национално ниво, които органите по равнопоставеност прилагат.

Представителите на ЕКВИНЕТ посетиха заседание на КЗД по преписка, като интересът към спецификата в него бе голям, а някои от гостите споделиха, че за пръв път присъстват на нещо подобно в квазисъдебен орган в Европа.

Обсъдиха се основни акценти за предстоящи събития, организирани от ЕКВИНЕТ.