Начало

Ученици и преподаватели от Португалия, Словакия, Турция и България на образователна визита в КЗД

На 29 март 2018 г. в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) Баки Хюсеинов, заместник-председател на КЗД се срещна с международна група от 32 ученици, преподаватели и директори. Посещението бе в рамките на програма за обмяна на опит, реализирана по международен проект, финансиран от ЕК по „Еразъм +“. Младежите и преподавателите са от гимназии от Португалия, Словакия, Турция и България и са на обменно посещение в България по проект, координиран от Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ – град Видин, и посветен на темата на противодействие на дискриминация и тормоз в училище.

Баки Хюсеинов и Маряна Борисова, служител в международния отдел на КЗД, изнесоха лекция на тема „Защита от дискриминация в България“, запознаха гостите с актуалните предизвикателства в областта на равното третиране и механизмите за защита. По време на лекцията учениците повдигнаха разнообразни въпроси, на които Баки Хюсеинов и Маряна Борисова отговаряха. Интересни се оказаха за младите гости въпросите за санкцията, защитата на лица, които не се български граждани, както и дали младежите са по-често дискриминирани или дискриминиращи. Петър Кичашки, член на КЗД, се включи активно в последващата дискусия, като също отговаряше на любопитните въпроси на младежите от страната и чужбина. След дискусията по въпросите на равното третиране гостите посетиха открито заседание в заседателната зала на КЗД, където първи специализиран състав проведе заседание по преписка, която е в процес на разглеждане в КЗД.

Хюсеинов и Кичашки в края на посещението връчиха на гостите сертификати за участие в международния проект.

Комисията за защита от дискриминация се утвърждава като отворена институция, която приема на обучителни визити и дискусии млади хора, ученици и студенти и професионалисти в областта на правата на човека и равното третиране, както от страната, така и от чужбина.