Начало

Посланикът на Кралство Мароко на визита в Комисията за защита от дискриминация

 

На 16.03.2018 г. Н. Пр. г-жа Закия Ел Мидауи – извънреден и пълномощен посланик на Кралство Мароко в България беше на посещение в КЗД. Тя разговаря с председателя на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) г-жа Ана Джумалиева и заместник-председателя г-н Баки Хюсеинов. На срещата присъства и г-н Роберт Джераси – съветник по въпросите на международното сътрудничество, анализ и превенция.

В разговора г-жа Ана Джумалиева информира Н. Пр. г-жа Мидауи за проведената на 22 февруари 2018 г. работна среща с представителя на Международната организация на франкофонията (МОФ), г-н Доминик Делпуеш, зам.-директор на Дирекция „Политически дейности и демократично управление“. Тя обърна внимание на това, че за КЗД е приоритет да се запознае с успешната форма на сътрудничество между МОФ и Мароко, чрез което в областта на противодействието на словото на омраза са били постигнати и реално официално са били отчетени отлични резултати. Беше обсъдена възможността за обмяна на добри практики между Република България и Кралство Мароко, които да доведат до повишаване на капацитета на целевите групи за борба със слово на омраза (Съвета за електронни медии, медии и журналисти), както и такива, свързани с правата на жените и заетостта и професиите.

От своя страна Н.Пр. г-жа Закия Ел Мидауи запозна домакините с постиженията на Кралство Мароко в областта на равенството и недискриминацията, включващи значителни законодателни изменения в сферата на защитата на правата на жените, както и механизми за гарантиране на религиозното разнообразие и информира, че е постигната нулева толерантност към словото на омраза.

Н.Пр. г-жа Закия Ел Мидауи декларира готовност за осигуряване на възможност за бъдещо сътрудничество между КЗД и институции в Мароко за инициативи за обмяна на добри практики между Република България и Кралство Мароко, които да доведат до повишаване на капацитета на целевите групи за борба със словото на омраза, както и  добри практики, свързани с правата на жените и заетостта и професиите.


 
Bulgarian English French German Russian