Начало

Законодателна промяна в резултат на решение на КЗД

Подчертаваме с удовлетворение, че в приетия от парламента на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от правителството, се регламентира от 1 юли 2018 г. осиновителите на дете до 5-годишна възраст да имат право на 365 дни отпуск, който ще може да се ползва от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст.

През 2017 година Комисията за защита от дискриминация установява в свое решение, че чрез въведените привидно неутрални разпоредбите на чл. 163 и 164 от КТ и кореспондиращите им чл. 50 и чл. 53а от КСО е допуснато по-неблагоприятното третиране на всички осиновители на деца под 2-годишна възраст, което представлява непряка дискриминация на основата на признак “възраст”. Беше направено задължително предписание на Министерство на труда и социалната политика да се предприемат мерки, чрез които да бъде изравнено положението на всички осиновители на деца до 5-годишна възраст, като се внесе за разглеждане в Народното събрание законопроект с цел изменение и допълнение на КТ и КСО.

Като резултат от нашето решение е посочената законодателна промяна, чиято цел е да се гарантират равни права на лицата, осиновяващи деца до 5-годишна възраст, да се осигури нужната родителска грижа и семейна среда за отглеждане на децата да и се повиши мотивацията за осиновяване.

 
Bulgarian English French German Russian