Начало

Работна среща в КЗД с представител на Международната организация на франкофонията

 

 

На 22 февруари 2018 г. в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) се проведе работна среща между Баки Хюсеинов – заместник-председател на КЗД, и Доминик Делпуеш, зам.-директор на Дирекция „Политически дейности и демократично управление“ на Международната организация на франкофонията.

Целта на работното посещение беше установяване на сътрудничество в рамките на новия програмен период на международната организация.

Баки Хюсеинов представи правомощията и функциите на българския орган по равнопоставеност и обсъди с г-н Делпуеш предизвикателствата в Източна Европа и конкретно в България в областта на равнопоставеността и правата на човека. Пресечните точки между двете институции са няколко, но домакините обърнаха сериозно внимание на необходимостта не само от работа за защитата от дискриминация, но и за превенцията й. Участниците в срещата се съгласиха за бъдещо сътрудничество в няколко направления, а именно – съвместни усилия за обмяна на добри практики за приложение на правните стандарти в областта на правата на човека, общи усилия за противодействие на словото на омраза, ксенофобията и повишаване на толерантността към различните на всички нива, което да се осъществи под формата на съвместни инициативи с държави – членки на Международната организация на франкофонията.

 


 

 
Bulgarian English French German Russian