Начало

Посещение на КЗД в Бургас

 

 

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) представи в Бургас своята Национална кампания за достъпна архитектурна среда под наслов „ДОСТЪПНА БЪЛГАРИЯ“. В рамките на кампанията Комисията възнамерява да проведе изследване на достъпността на градската инфраструктура и публичните обекти, за да бъдат показани добрите практики, както и да бъдат установени нередности.

В изпълнение на правомощията си като независим държавен орган по равнопоставеност КЗД започва серия от посещения в страната, на които да се срещне с ръководители на органите на държавна власт, обществените органи и органите на местното самоуправление, да се акцентира върху проблема и да се стартира процес на постепенното му решаване.

На 15 февруари 2018 г. в сградата на областната администрация в Бургас Комисията за защита от дискриминация проведе първата своя такава среща с ръководители и представители на институции от Бургас и региона. От страна на КЗД присъстваха председателят Ана Джумалиева и членове на институцията. Домакини на срещата бяха областният управител Вълчо Чолаков и зам.-областният управител Севдалина Турманова. Присъстваха представители и на национални и регионални медии.

На събитието освен с целите на Националната кампания „ДОСТЪПНА БЪЛГАРИЯ“, присъстващите бяха запознати и със законодателно регламентираните задължения на органите на държавна власт, обществените органи и органите на местното самоуправление да предприемат приоритетно мерки за изравняване възможностите на лица, жертви на дискриминация, и да съдействат на Комисията за постигане целите на закона.

Посещението бе използвано и за да се запознае местната общественост и медиите с функциите и правомощията на Комисията за защита от дискриминация.


 
Bulgarian English French German Russian