Начало

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КЗД И БСУ

 

На 17 януари 2018 г. в Бургас бе сключен меморандум за сътрудничество между Комисията за защита от дискриминация (КЗД) и Бургаския свободен университет (БСУ). Меморандумът бе подписан от доц. д-р Ана Джумалиева, председател на КЗД, и проф. дпн Галя Христозова, ректор на БСУ.

Страните по меморандума декларират намерението си за сътрудничество, което е ориентирано към съвместна дейност, методическа и експертна подкрепа, споделяне на добри практики. Желанието на страните е съвместната дейност да включва провеждане в КЗД по възможност на практическо обучение и на стажове на студенти от специалности право и публична администрация – образователно-квалификационните степени „Бакалавър“ и „Магистър”; поддържане на официални и неофициални контакти за разработване на подходящи форми за насърчаване на партньорството и за представяне на резултатите от него; при възможност – осъществяване на съвместно участие в научноизследователски проекти. Меморандумът е безсрочен.

 


 
Bulgarian English French German Russian