Начало

Мисия за оценка от ОССЕ на работно посещение в КЗД

На 6 декември 2017 г. председателят на Комисията за защита от дискриминация Ана Джумалиева и експерти от отдел „Анализ, превенция и международно сътрудничество“ проведоха работна среща с експерти от Бюрото на ОССЕ по демократичните институции и правата на човека (БДИПЧ). Повод за посещението на ОССЕ в България е осъществяването на Мисия за оценка на потребностите по въпросите на антисемитизъм и враждебните нагласи спрямо различните етноси и религии в България.

На срещата беше обсъдена възможността за включване на България в осъществяван от БДИПЧ многогодишен проект „Превръщане на думите в действия, за да адресираме антисемитизма“. Целта на бъдещето сътрудничество е да се прилагат на практика основни принципи и практически стъпки за адресиране на антисемитизма и повишаване на сигурността на еврейските общности.

Кристина Финч, началник на отдел „Толерантност и недискриминация" на БДИПЧ, и Миколай Вжечионковски, експерт по проекти на Бюрото, представляваха Мисията на ОССЕ за оценка на потребностите в България. Срещата между двете организации е от съществено значение, тъй като КЗД, като специализирана институция за недискриминация, е и национална точка за контакт по въпросите на докладване на престъпленията от омраза към БДИПЧ/ОССЕ. Обсъдени бяха предизвикателствата по работата по регистриране и докладване на престъпленията от омраза, както и възможността за подаване на сигнали и жалби за слово от омраза към Комисията.

Ана Джумалиева подчерта, че според информация от проучвания и доклади на гражданските организации се забелязва увеличение на броя на враждебните прояви спрямо евреи, но недокладването пред компетентните органи продължава да се наблюдава. Тя представи основни практически резултати от работата на КЗД, както и конкретни приоритети за работата на Комисията в областта на превенцията: повишаване на информираност, обучение, възпитание в най-ранна детска възраст, ангажиране на повече заинтересовани страни в широки дискусии и всеобща работа за преодоляване на предразсъдъци и стереотипи относно различните по всички дискриминационни признаци.

Това не е първа среща между двете институции и се очаква да има последващи, като целта на им е ефективно сътрудничество в подкрепа за прилагане на практика както на дефиницията за антисемитизъм, приета с решение на МС N633, така и на работната дефиниция за престъпления от омраза, за която бе постигнато съгласие от представители на всички заинтересовани институции по въпросите за престъпления от омраза през 2015 г.