Начало

КЗД прие на работно посещение представители на Свидетели на Йехова

 

Председателят на Комисията за защита от дискриминация(КЗД) Ана Джумалиева се срещна с Марк Хансен и Юрген Пидърсен, представители на Европейската асоциация на Свидетели на Йехова, и г-н Красимир Велев от правния отдел на администрацията на религиозното изповедание в София. Работната среща се състоя на 4 декември 2017 г. в седалището на КЗД. Това е втора по ред среща с представителите на тази религиозна общност и е в отговор на принципите и на двете организации за конструктивен диалог. Г-н Хансен запозна председателя на КЗД с предизвикателства, пред които са изправени членове на Свидетели на Йехова, изрази очаквания за сътрудничество по гарантиране на свободата на вероизповедание и предостави данни за ограничаване на свободата на религиозни дейности в някой общини, както и данни за нападения и тормоз спрямо служители на Свидетели на Йехова.

Г-жа Джумалиева разясни законовата възможност за сезиране на КЗД за дискриминация на основата на защитените признаци „религия“ и „вяра“, реализирана под всички нейни форми, включително и тормоз. Г-н Хансен беше информиран, че КЗД предоставя независима помощ на жертвите на дискриминация при подаването на жалби за дискриминация, а ако при получената в КЗД информация има данни за престъпление, то Комисията има правомощието да отправи случая към прокуратурата за разглеждане по компетентност.