Начало

Посещение в КЗД на комисаря за защита на равенството на Република Сърбия

 

На 30 ноември 2017 г. Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), Баки Хюсеинов, зам.-председател на КЗД, Златина Дукова, Владимира Стоименова-Делийска, Петър Кичашки и Наско Атанасов – членове на КЗД, се срещнаха със сръбския комисар за защита на равенството Бранкица Янкович. По време на срещата председателят на КЗД и ръководителят на сръбския сроден орган подписаха Декларация за сътрудничество, с която двете страни потвърдиха своята ангажираност за задълбочаване на сътрудничеството в областта на гарантирането на равни възможности и борбата с дискриминацията. Чрез подписване на Декларацията двата национални органа за равнопоставеност изразиха своето желание за сътрудничество чрез съвместно участие в изследователски проекти, конференции, семинари и други партньорски инициативи за обмяна на опит и добри практики.


След подписването на Декларацията ръководствата на двата органа обстойно обсъдиха и конкретизираха възможностите за сътрудничество. По време на тази срещата Ана Джумалиева представи функциите и широките правомощия на българския орган за равнопоставеност, като акцентира и върху превантивната му дейност.

Бранкица Янкович разказа за основните правомощия на поверената й институция във връзка с разглеждането на жалби за дискриминация, даване на становища и препоръки в конкретни случаи на дискриминация и определяне на мерки, регламентирани от влезлия през 2009 г. в сила Закон за забрана на дискриминацията на Република Сърбия.


Непосредствено преди посещението на г-жа Янкович в КЗД заедно със зам.-председателя на КЗД Баки Хюсеинов посетиха Министерството на труда и социалната политика, където се срещнаха със  заместник-министър Зорница Русинова. По време на срещата зам.-министър Русинова представи приоритетите на българското председателство на Съвета на Европейския съюз, като изрично отбеляза ползотворното сътрудничество между Министерството и КЗД при реализиране на значими цели чрез успешното осъществяване на проекти със средствата на  оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.