Начало

Председателят на КЗД проведе работна среща с директора на правната програма на Конрад Аденауер

 

На 28 ноември 2017 г., председателят на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), доц. д-р Ана Джумалиева, прие на работно посещение г-н Хармут Ранк, директор на правната програмата за Югоизточна Европа на фондация „Конрад Аденауер“.

Това е първо официално посещение на г-н Ранк в България, като срещата се състоя по негова инициатива, за да се запознае с дейността на органа по равнопоставеност в България и да се обсъдят възможности за бъдещо сътрудничество в областта на защита правата на човека и равнопоставеността.

Доц. д-р Джумалиева запозна г-н Ранк с институционалната структура на Комисията, с правомощията и дейността й. Сериозно внимание се обърна както на квази съдебните функции, така и на тези в областта на превенция и повишаване на информираността за прилагане на международни и национални стандарти в областта на равнопоставеността в България.

Г-н Хармут Ранк изрази готовността си за сътрудничество с КЗД както на национално, така и на регионално ниво. По време на работната среща бяха обсъдени работещи практики, които се реализират по правната програма в 10 държави от Югоизточна Европа. Конкретно бяха разгледани възможности за партньорство в областта на превенцията от дискриминация и подкрепа на млади юристи и студенти от различни специалности за подобряване на разбирането и капацитета им в областта на правата на човека и равното третиране. Обсъдени бяха и други форми на публично и гражданско сътрудничество и обмяна на опита на КЗД с широк кръг от заинтересовани страни в областта на равните възможности в областта на заетостта и образованието.