Начало

Посещение на магистрати от Европейския съюз в КЗД

На 29 септември 2017 г. Комисията за защита от дискриминация беше посетена от магистрати от няколко държави - членки на Европейския съюз, с посредничеството на Националния институт по правосъдие. Те бяха в България по Обменната програма на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО). Делегацията включваше девет магистрати, от които седем съдии и трима прокурори: Кристоф Хард - съдия във Финансов съд - Хамбург, Германия; Ад Хамсетс - съдия в Административен съд - Ротердам, Холандия; Катарина Панерт - съдия в Районен съд - Бялисток, Полша, Нина Кох - съдия в Административен съд - Бремен, Германия; Елизабета Громек-Кукурик - прокурор в Районна прокуратура - Воломиние, Полша; Ян Вишниевски - прокурор в Районна прокуратура - Сувалки, Полша; Кармин Росо - прокурор в Районна прокуратура - Тренто, Италия; Карстен Шваниц - съдия в Районен съд - Берлин, Германия; Рафаел Руис Хименес - съдия в Районен съд - Мурсия, Испания. Те бяха посрещнати и приветствани от Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация.

Това е третата такава среща, след като Комисията беше домакин през 2014 г. и 2015 г. на посещение от магистрати по същата програма.

Ана Джумалиева отбеляза, че Комисията за защита от дискриминация е утвърдила своето място като орган с установени от закона широки правомощия за максимална защита от дискриминация – чрез производството пред Комисията по реда на Закона за защита от дискриминация. Гостите бяха запознати с основните аспекти на производството пред КЗД от подаването на жалбата или сигнала до влизането в сила на взетите от органа решения. Представена бе работата на Комисията в специализираните състави. Бяха дадени примери от практиката на заседателните състави по различни признаци. Председателят на КЗД обърна особено внимание на отличаващите характеристики и функции на българския орган по равнопоставеност в сравнение с останалите такива органи в Европа, а именно - наличието на 23 регионални офиса в страната, квазисъдебните функции на Комисията, законоустановената възможност за отправяне на препоръки и принудителни административни мерки, възможността за съдебно обжалване на решенията, издадени от КЗД и др. Особено внимание бе обърнато върху тежестта на доказване, задължителния характер на решенията на комисията и правото с решението на КЗД да се налагат глоби. Превантивната дейност на Комисията също беше тема на срещата.

 

 
Bulgarian English French German Russian