Начало

Официално посещение в България на г-н Майкъл О’Флайeти – директор на Агенцията на ЕС за основните права (FRA) – сътрудничество с Комисията за защита от дискриминация (КЗД)

 

 

По време на официалното посещение в България на 19.09.2017 г. на г-н Майкъл О’Флайeрти – директор на Агенцията на ЕС за основните права (FRA) беше проведена среща с членове на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), на която те бяха запознати с настоящата работа на FRA във връзка с бъдещото председателство на Република България на Съвета на ЕС и бяха обсъдени възможности за сътрудничество между двете институции.

Делегацията на FRA, освен г-н Майкъл О’Флайерти включваше г-жа Мария Естебанес -отдел “Равенство и граждански права”, (FRA) и г-жа Фелмер – “Европейски въпроси и връзки с европейски институции”, (FRA). КЗД беше представлявана от г-жа Златина Дукова и г-жа Сабрие Сапунджиева – членове на Комисията за защита от дискриминация (КЗД). Присъстваха още представители на Националния съвет за сътрудничество по етническите и религиозни въпроси. Домакин на срещата беше министерство на правосъдието, представлявано от г-н Евгени Стоянов- заместник министър на правосъдието.

Г-н Майкъл О’Флайерти запозна участниците в срещата с настоящата работа на FRA - предстоящото приключване на актуализирането на Наръчника по Европейско право в областта на недискриминацията през 2018 г. , предстоящото публикуване на доклад относно престъпленията от омраза, изготвянето на база данни за престъпления от омраза срещу мюсюлмани и предстоящото представяне на резултатите от проучването за антисемитизма. Беше подчертано, че предстои да бъде публикувано най-голямото проучване в Европа за дискриминация спрямо малцинствата. Друг акцент беше поставен върху предстоящото публикуване на анализ относно равенството между мъжете и жените, като обърна внимание, че темата за равенство между мъжете и жените ще бъде водеща за българското председателство на Съвета на ЕС. Г-н О’ Флайерти запозна участниците в срещата с това, че в периода на българското председателство на Съвета на ЕС предстои да се проведе конференция на тема “Ромско включване. Жилищно настаняване”.

Г-жа Златина Дукова – член на КЗД отбеляза, че във връзка предстоящото представяне от FRA на Наръчника по Европейско право в областта на недискриминацията КЗД и FRA следва да задълбочат сътрудничеството си предвид правомощията на КЗД, свързани с повишаване на обществената осведоменост относно дискриминацията.

Тя също така обърна внимание, че Комисията за защита от дискриминация и Организацията на евреите в България „Шалом" са подписали меморандум за сътрудничество, като през годините председателят на КЗД активно участва в научни конференции и открити дискусии свързани с темата антисемитизъм. Тя посочи, че КЗД си сътрудничи успешно с Министерство на външните работи, като представители на КЗД участват в междуведомствена работна група (МРГ) за Международен алианс за възпоменание на жертвите на Холокоста.

Г-жа Златина Дукова подчерта значението на сътрудничеството на КЗД с FRA в областта на престъпленията от омраза и че КЗД участва със свой представител в Работна подгрупа „Подобряване на Методологията за докладване и регистриране на престъпления от омраза в ЕС“ към Групата на високо равнище на Европейската комисия за борба с расизма, ксенофобията и други форми на нетолерантност, която е координирана от FRA.


 

 
Bulgarian English French German Russian