Начало

КЗД в подкрепа на Фондация "Очи на четири лапи"

 

Днес, 28 август 2017 г., в училището за кучета водачи и кучета асистенти "Очи на четири лапи" се проведе публична среща на представители на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) с ръководството на Фондация „Очи на четири лапи". По време на срещата бяха демонстрирани възможности на обучаваните от фондацията кучета асистенти. Обсъдени бяха и предложения за законодателни промени в сферата, като от "Очи на четири лапи" се уповават на подкрепата на Комисията за признаване на услугата куче асистент като официална услуга, предоставена в България, и за изравняване на правата на хората с кучета асистенти с тези на хората с кучета водачи, за да имат и те свободен достъп до обществени места и транспорт.

Ана Джумалиева, председател на КЗД, пое ангажимент за оказване на морална подкрепа с цел статутът на кучетата асистенти да се изравни с този на кучетата водачи, като поставените въпроси ще се обсъдят на заседание на 9-членния състав на комисията, за да бъде институцията максимално полезна както на Фондацията „Очи на четири лапи", така и на хората с увреждания.