Начало

Меморандум за сътрудничество с институт от Скопие

 

На 27 юли 2017 г. в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) бе сключен меморандум за сътрудничество между Комисията за защита от дискриминация и Института за мениджмънт и знание, Скопие, Република Македония. Меморандумът е предпоставка за разработване на подходящи форми за насърчаване на партньорството между двете институции. Той бе подписан от доц. д-р Ана Джумалиева, председател на КЗД, и проф. д-р Роберт Димитровски, директор на Института за мениджмънт и знание.

 

 

 
Bulgarian English French German Russian