Начало

Студенти от Софийския университет посетиха Комисията за защита от дискриминация

Студенти, изучаващи етнология в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, посетиха Комисия за защита от дискриминация с образователна цел. Визитата им бе част от цикъла инициативи, посветени на Международния ден на правата на човека.

продължава>
 

Научна конференция „Хармония в различията”

По случай 10 декември – Международния ден за правата на човека, бе проведена научна конференция „ХАРМОНИЯ В РАЗЛИЧИЯТА”. Нейни организатори бяха Комисията за защита от дискриминация (КЗД), Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), и Националният съвет на религиозните общности в България (НСРОБ), с финансовата подкрепа на Дирекция „Вероизповедания“ при Министерския съвет на Република България.

продължава>
 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ХАРМОНИЯ В РАЗЛИЧИЯТА”

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ХАРМОНИЯ В РАЗЛИЧИЯТА”

по случай 10 декември – Международен ден за правата на човека

 

На 10 декември 2014 г., сряда, Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), Комисията за защита от дискриминация (КЗД) и Националният съвет на религиозните общности в България (НСРОБ), с финансовата подкрепа на Дирекция „Вероизповедания“ при Министерския съвет на Република България, организират научна конференция „ХАРМОНИЯ В РАЗЛИЧИЯТА”. Целта на форума е популяризиране на националната политика против дискриминация, повишаване на обществената информираност за европейските и националните политики и за законовите инструменти за защита правата на човека. продължава>

 
Bulgarian English French German Russian