Начало

Предизвикателствата по въпросите на равенството след делото „БЕЛОВ“ пред СЕС Научен анализ на Тамаш Кадар


Тамаш Кадар е ръководител на отдел право и политика на Европейската мрежа на органите по въпросите на равенството (Еквинет). На тази своя позиция той е отговорен за наблюдението на работата на мрежата в областта на правото и политиката и отношенията на органите за равенство с европейските и международните организации и гражданското общество. Той организира събития за изграждане на капацитет за членовете на Еквинет, помага на някои от нейните работни групи на (включително правната работна група) и я представлява на външни събития.

Кадар е работил преди това към органа за равенство на Унгария като юрист, разследващ случаи на дискриминация по всички признаци и ангажиран с изготвянето на решения от органа.

Той е роден в Будапеща, Унгария, и е завършил Юридическия факултет в Будапеща като доктор по право. Има магистърска степен по икономически науки  от Университета колеж Дъблин, Ирландия.

Кадар е бил лектор на множество международни конференции, както и обучител и експерт в различни проекти, финансирани от ЕС, Съвета на Европа и ОССЕ.

Статията е публикувана в сп. "Преглед на правата за равенство" (http://www.equalrightstrust.org/

ertdocumentbank/Tamas%20Kadar%20ERR11.pdf)


Тамаш Кадар 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продължава>
 
Bulgarian English French German Russian