Начало

Меморандум за сътрудничество

На 11 ноември в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) се състоя среща с представители на Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Присъстваха доц. д-р Ана Страшимирова, председател на КЗД, проф. д-р Христина Балабанова, декан на Юридически факултет на УНСС, и доц. д-р Таня Йосифова, ръководител на катедра „Частноправни науки”, Юридически факултет на УНСС. На срещата бе подписан от доц. д-р Ана Страшимирова и проф. д-р Христина Балабанова безсрочен меморандум за сътрудничество между Комисията за защита от дискриминация и Юридическия факултет на УНСС.

продължава>
 

Годишната среща на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ)

Във Варшава от 22 септември до 3 октомври 2014 г. се проведе годишната среща преглед на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) на изпълнението на ангажиментите в областта на човешкото измерение на държавите участнички в ОССЕ. Събитието, което представлява най-голямата конференция в Европа, посветена на правата на човека и демокрацията, предостави широка платформа за дискусии за 57-те делегации на страните участнички в ОССЕ. В делегацията на република България присъстваше Станислава Витанова, експерт в отдел „Анализ, превенция и международно сътрудничество” на Комисията за защита от дискриминация. Имаше представители и на множество неправителствени организации от национален и международен мащаб, както и на международни организации.

продължава>
 

Европейски форум на тема “Защита на ромите от дискриминация: ролята на органите по равнопоставеност"

Европейският ромски информационен офис (ERIO) в тясно сътрудничество с Еквинет – европейската мрежа на органите по равнопоставеност, организира работна среща с органите за равнопоставеност на 21 октомври 2014 г. в Брюксел. Комисията за защита от дискриминация бе представена на семинара от експерт в отдел „Международно сътрудничество, анализи, превенции”.

продължава>
 
Bulgarian English French German Russian