Начало

Кръгла маса под надслов „Река на толерантността”

Мария Габриел, член на Европейския парламент, Комисията за защита от дискриминация, НДФ „13 века България”, Център за миграционни, етнически и бежански изследвания към НБУ, Сдружение „Мостове” със съдействието на Информационното бюро на Европейския парламент в България организират кръгла маса „Река на толерантността”.

продължава>
 

Съобщение

Съобщение На основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП, комисията обявява, че отварянето на плик № 3 'Предлагана цена' на участниците ще се извърши на 05.02.2015 г. от 9.30 часа, в сградата на КЗД, бул. 'Драган Цанков' № 35.

 

Представители на Фондация „Отворено общество” на работно посещение в КЗД

Представители на Фондация „Отворено общество”

на работно посещение в КЗД

продължава>
 
Bulgarian English French German Russian