Начало

Среща в КЗД с представители на посолството на Република Турция

На 18 юли 2014 г. Комисията за защита от дискриминация бе посетена от представители на посолството на Република Турция в България. Инициативата за срещата бе на посолството, като на нея присъстваха Мустафа Юрдакул, пълномощен министър и заместник-ръководител на мисията, и Синан Зерен, първи секретар по политическите въпроси в посолството, а от страна на комисията – Ана Страшимирова, председател, и Баки Хюсеинов, зам.-председател.

продължава>
 

Множествената дискриминация при младите роми на фокус в Съвета на Европа

От 24 до 26 юни 2014 г. в Страсбург бе проведена Международната конференция „Обединени за достойнство“, посветена на множествена дискриминация при младите роми, организирана от младежкия департамент на Съвета на Европа. На форума присъстваха Ана Страшимирова – председател на КЗД, и Маряна Борисова – специалист в дирекция „СПАП“, след одобрение на техни кандидатури като единствени представители на България. Конференцията беше форум с над 50 участници – млади хора и активисти, представители на организации, работещи с проблематиката на множествена дискриминация; заинтересовани и работещи по правата на човека и експерти от органи за мониторинг на човешките права; изследователи и членове на органи по равнопоставеност.

продължава>
 

Гости от Република Казахстан в КЗД

На 4 юни 2014 г. в Комисията за защита от дискриминация бе проведена среща между ръководството на комисията и представители на Югозападен университет „Неофит Рилски” и на Карагандински държавен университет „Академик Е. А. Букетов“ от Република Казахстан.

продължава>
 
Bulgarian English French German Russian