Начало

Посещение на представители на МВнР в КЗД

На 27 април 2015 г. в Комисията за защита от дискриминация се проведе работна среща между Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация, Баки Хюсеинов, заместник-председател, и Станислава Витанова, държавен експерт от отдел "Анализ, превенция и международно сътрудничество", с представители на Министерство на външните работи – Димитър Филипов, директор на Дирекция „Права на човека”, Мария Спасова, началник-отдел в Дирекция „Права на човека”, и г-жа Милена Иванова, експерт в Дирекция „Права на човека”.

продължава>
 

Посланикът на Република Южна Африка на визита в КЗД

Н.Пр. Ванеса Калверт – извънреден и пълномощен посланик на Република Южна Африка в Република България, посети Комисията за защита от дискриминация на 24.03.2015 г. Тя разговаря с председателя на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) Ана Джумалиева и заместник-председателя Баки Хюсеинов.

продължава>
 

КЗД участва в заключителна конференция в Брюксел

На 24 февруари 2015 г. в Брюксел се проведе заключителна конференция „159 години от освобождаването от робство. Действие за елиминиране на сегрегацията на ромските деца“. Събитието адресира теми, свързани с образователната сегрегация и историческата несправедливост. Участие в конференцията взеха активисти, учени, политици, представители на ромската общност, както и представители на национални органи и институции, работещи в областта на равноправното включване и равното третиране в образователната сфера. Комисията за защита от дискриминация бе представена от Маряна Борисова, експерт от отдел „Анализ, превенция и международно сътрудничество.

продължава>
 
Bulgarian English French German Russian